Jubileusz 20 lecia Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

W niedzielę 7 maja 2017 rok Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu obchodziło swój okrągłą 20 rocznicę powstania, oraz uczcili 75 rocznicę zagłady Żydów żmigrodzkich. Uroczystości rozpoczęły się od modlitwy ekumenicznej na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie.

 

Przedstawiciele warszawskiej gminy żydowskiej oraz ksiądz proboszcz parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich odmówili modlitwę za pomordowanych żmigrodzkich mieszkańców żydowskich a członkowie TMNŻ złożyli kwiaty i zapalili znicze.


Następna część uroczystości odbyła się w Ośrodku Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej, gdzie została otworzona i poświęcona nowa sala poświęcona "Twórczości ludowej".


Po czym zostały odsłonięte  dwie tablice pierwsza: "W hołdzie pomordowanym żydowskim mieszkańcom Nowego Żmigrodu."

Kolejna tablica to upamiętnienie 20 lecia powstania Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu.


Ostatnia cześć uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie prezes Jerzy Dębiec przywitał zaproszonych gości:

Księdza Kanonika – Henryka Magudę Proboszcza Parafii Nowy Żmigród

Ks. Proboszcza Parafii Polsko Katolickiej w Łękach Dukielskich- Romana Jagiełło

Icchaka Wróbla - członek gminy żydowskiej Warszawa

Jakuba Staszewskiego - przedstawiciela stowarzyszenia Ahawa Tora z Warszawy

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego-Marię Kurowską

Wójta Gminy Nowy Żmigród Grzegorza Barę

Przewodniczącego Rady - Piotra Suskiego

Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesława Hapa wraz z Panią Felicja Jałosińska wiceprezes

Prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Wrzos z Dębowca – Marzenę Więcek

Prezesa Zarządu Gminnego Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie – Marię Adamską

Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Dukielskich, Sztetl Dukla Jacka Koszczana wraz z panią Joanną Sarnecka sekretarzem zarządu

Zdzisława Gołębiowskiego- Prezesa ZG OSP w Nowym Żmigrodzie wraz z Komendantem Gminnym Adamem Durałem

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie – Teresę Bakutę

- Tadeusza Źrebca- byłego przewodniczącego rady gminy, długoletniego radnego oraz przedstawiciela stowarzyszenia Pokolenie z Katów

Henryka Zycha- Byłego Prezesa Federacji Stowarzyszeń Jasielskich współorganizatora naszego stowarzyszenia

Kustosza muzeum Karpacka Troja- Bogusława Popka


Rodzina Piotra Nowosielskiego powstańca styczniowego w Osobach: Wnuczkę -Profesor. Doktor. Habilitowany – Maria Bubicz z Lublina wraz z siostrą Hanną Kozik , Roberta Mojsa zięciem Pani Mari z Warszawy oraz Agnieszkę Szulc Brzyską z mężem również z Warszawy

Po przywitaniu odbył się krótki koncert gitar klasycznych  przygotowany przez ognisko muzyczne działające przy GOK. Następnie prezes przyjął dwóch nowych członków TMNŻ Pana Jana Nowaka ze Starego Żmigrodu oraz Michała Rąpałę z Krygu.

Uchwała zarządu 2/04/2017 przyznano odznakę ,, Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu” :

-Henrykowi Magudzie proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Żmigrodzie

- Romanowi Jagiełło – proboszczowi z parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich

- Elwira Musiałowicz Czech – zastępca burmistrza Jasła

- Henrykowi Zychowi z Jasielskiej Federacji Stowarzyszeń w Jaśle

- Maciejowi Śliwie z Krakowa – Konfederatowi i sympatykowi

- Mari Bubicz- wnuczce Piotra Nowosielskiego Powstańca styczniowego

- Bogusław Popek – Sympatyk TMNŻ

- Romanowi Frodymie – sympatykowi naszego stowarzyszenia

- Felicja Jałosińska- wiceprezes Stowarzyszenia miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego -Wiesław Hap  – Prezes

-Jacek Czaja – sympatykowi i darczyńcy

-Robert Lentner za pomoc

- Henrykowi Zychowi z Jasła - Józef Smyka sympatykowi

- Janowi Balowi sympatykowi i darczyńcy

- Antoniemu Piątkowi za pomoc

Uchwałą zarządu 3/04/2017 przyznano odznakę ,, Za Zasługi Dla Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu”

Tadeuszowi Źrebcowi

Podziękowania za pomoc w realizacji zadań stowarzyszenia dla:

- Mari Kurowskiej – Wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego

-Bogusława Mikulska Gdula z Krakowa wnuczka Dr Antoniego Zawiszy

- Grzegorz Bara – wójt gminy Nowy Żmigród

- Piotr Suski – Przewodniczący Rady Gminy

- Jackowi Koszczanowi- Prezesowi stowarzyszenia Sztetl Dukla

 

Na koniec szczególne podziękowania osobą, które na każdym kroku służyły pomocą. Zofia Bilska Renata Ćwiek

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się promocja książki Pamiętnika Legionisty Władysława Kopycińskiego którą przedstawiła  Profesor Maria Bubicz z Lublina

Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów z Warszawy w składzie: Robert Mojsa - tenor oraz Agnieszka Schulz - Brzyska Pianistka


Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu

 

Godziny Otwarcia

Muzeum czynne: 

Poniedziałek: 10:00 - 16:00
Wtorek: 10:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 16:00
Czwartek: 10:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 16:00
Sobota: 12:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 -17:00

 

Ceny biletów:

 

 

Wirtualny spacer

Spacer

Facebook

Licznik odwiedzin

FinansowyKatalog.pl 

Copyright © 2017 - 2024 MuzeumNowyzmigrod.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

DMC Firewall is a Joomla Security extension!